Persoonlijk contact

 Pro actief

 Kritisch

 Flexibel

Advies op maat

Wilt u concreet advies over de vraag of een BV interessant is voor uw situatie? Doorloop ons eenvoudig stappenplan en beantwoord in totaal 5 vragen. Als laatste vragen wij om uw contactgegevens (onder andere uw naam en email-adres) zodat wij een eerste advies op kunnen stellen en sturen u dit per e-mail toe.

Winst afgelopen jaren en schatting huidig en komend jaar

Deze vraag is voor ons belangrijk om in te schatten of de BV voor u ook een belastingbesparing met zich meebrengt. Met winst bedoelen wij de winst vóór belastingen en ondernemersaftrek. Wij vragen hier om de winst van de afgelopen twee jaren en een schatting van de winst van het huidige en komende jaar. Bent u nog geen ondernemer, vul dan bij de winst van de afgelopen jaren '0' in en geef alleen een schatting voor dit en komend jaar. Als u de winst voor het lopende en komende jaar niet kunt schatten vul hier dan '0' in in.

Het is voor ons belangrijk om te weten wat uw huidige rechtsvorm is.

Vul het formulier in

Vul de onderstaande adviesmodule in om een op maat gemaakt advies aan te vragen voor het oprichten van een BV of het omzetten van uw onderneming. Wij vragen u naar:

 1. Huidige rechtsvorm
 2. Winst van twee jaar geleden en vorig jaar
 3. Schatting winst van het huidige jaar en volgend jaar
 4. Grootte van het bedrijf
 5. Netto-salaris dat u zichzelf betaalt
 6. Risico van uw bedrijf
 7. Contactgegevens

Ontvang gratis advies

Op basis van de gegevens ontvangt u van ons een geheel vrijblijvend en kosteloos fiscaal advies met de volgende informatie:

 • Is een BV voor u fiscaal voordelig?
 • Welke inrichting is efficiënt voor uw
 • Wat zijn de risico’s?
 • In hoeverre is de onderneming overdraagbaar?

We bespreken dit telefonisch met u én u ontvangt het advies per e-mail.

Begeleiding bij BV oprichten

Na het eerste gratis advies bepaalt u of u een samenwerking aangaat met IndeBV, waarbij wij u het volgende bieden:

 • Uitgewerkt advies over vervolgstappen
 • Begeleiding bij de oprichting van een BV, holding structuur of de omzetting van uw onderneming
 • Benodigde stukken voor de notaris
 • Verzoeken indienen bij de Belastingdienst

Advies over vrijwel alles wat er komt kijken bij het oprichten van een BV

Goed geïnformeerd een BV oprichten?

Ja, graag!