Oprichten van een BV: wat houdt dat in?

Voor het oprichten van een BV zijn er gegevens van het bedrijf en de aandeelhouders nodig. Daarnaast moet er een beslissing genomen worden hoeveel aandelen er uitgegeven moeten worden en de waarde daarvan. De notaris maakt vervolgens een akte met daarin allerlei bepalingen (ook wel statuten) omtrent het wel en wee van de BV. Als er een bedrijf wordt ingebracht in de BV, is er nog een inbrengakte en -beschrijving nodig. De inbrengakte regelt de overdracht (verkoop) van het bedrijf aan de BV en in de inbrengbeschrijving staat genoemd wat ingebracht wordt en of dit voldoende waarde heeft.

Goed geïnformeerd een BV oprichten?

Ja, graag!