Wat is een holdingstructuur?

Een holdingstructuur is een structuur met diverse BV’s. De meest voorkomende structuur is een persoonlijke holding met daaronder een werk-BV (ook wel dochter-BV genoemd) waarin het eigenlijke bedrijf is ondergebracht. In de werk-BV zit de actieve onderneming en wordt ook het ondernemingsrisico genopen. In de persoonlijke holding blijven vaak de waardevolle zaken achter, zoals het bedrijfspand en intellectueel eigendom. Met deze holdingstructuur wordt het risico gespreid en bent u ook klaar voor toekomstige bedrijfsoverdracht. U kunt dan eenvoudig de aandelen in de werk-BV verkopen zonder dat u op dat moment belasting verschuldigd bent (deelnemersvrijstelling).

Goed geïnformeerd een BV oprichten?

Ja, graag!