Persoonlijk contact

 Pro actief

 Kritisch

 Flexibel

Holding oprichten

Een holding oprichten kan om meerdere redenen een juiste keuze zijn. Een holding BV biedt onder andere voordeel op het gebied van aansprakelijkheid. Ook kan zo een duidelijke afzondering worden gemaakt van zaken die echt met de onderneming te maken hebben en zaken die te maken hebben met de aandeelhouder. Op fiscaal vlak biedt een holdingstructuur ook voordelen door de deelnemingsvrijstelling.

Overweegt u om van uw huidige bedrijf een BV te maken of om holding op te richten terwijl u momenteel in een BV onderneemt? Neem contact op met een van onze fiscalisten en krijg gratis advies. We denken met u mee en onderzoeken of een holding oprichten gunstig is voor uw situatie.

Bel 085 303 1187

holding oprichten advies holdingstructuur BV

Kosten oprichten holding

De kosten voor het oprichten van een holding bestaan in ieder geval uit de kosten voor de notaris. De oprichting van een BV is op grond van de wet een notariële aangelegenheid. Daarnaast maakt u kosten voor eventueel advies en de begeleiding bij het opzetten en inrichten van een passende BV-structuur.

Vereisten oprichten holding

Aan het oprichten van een holding zitten niet direct veel eisen, behalve dat aandelenkapitaal moet worden uitgegeven en volgestort. Dit kan op de volgende manieren:

 • In contanten
 • Door inbreng van aandelen in een bestaande BV of werk-BV
 • Door inbreng van een onderneming (eenmanszaak of aandeel in een VOF of maatschap)
 • Door inbreng van andere zaken

Als er sprake is van een zogenaamde inbreng in natura, dan moet er een inbrengbeschrijving gemaakt worden, die gebaseerd moet zijn op actuele cijfers die niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van oprichting van de BV.

Stappenplan holding oprichten

Om u een juist advies en begeleiding te kunnen geven, hebben we een aantal gegevens van u nodig:

 • Een overzicht van uw huidige ondernemings- en/of BV-structuur
 • Uw wensen ten aanzien van de structuur
 • Recente jaarrekening en/of aangifte inkomstenbelasting

Op basis daarvan kunnen we u een passend advies geven. Aansluitend bepalen we in overleg of het noodzakelijk is om te komen tot de oprichting van een holding. Indien dit het geval is, hebben we in ieder geval de volgende gegevens nodig:

 • Personalia van de oprichter
 • Naam van de holding-BV
 • Indien er sprake is van een inbreng van een onderneming of aandelen in een BV: de meest recente jaarrekening (mits deze niet ouder is dan 6 maanden) of tussentijdse cijfers

We gaan vervolgens voor u aan de slag waarbij we gezamenlijk:

 • De openingsbalans van de holding-BV opstellen
 • Bepalen hoeveel aandelenkapitaal uitgegeven moet worden
 • De door de notaris benodigde gegevens bij het notariskantoor aanleveren
 • De conceptstatuten en -akten voor u tegenlezen en zo nodig laten aanpassen
 • De diverse overeenkomsten, zoals arbeids-, rekeningcourant- en managementovereenkomsten, opstellen
 • De diverse verzoeken bij de Belastingdienst voor u indienen

We willen u in dit traject zo veel mogelijk ontzorgen en u helpen bij het maken van de juiste keuze.

Voordelen van een holdingstructuur

Een BV met een holdingstructuur brengt verschillende voordelen met zich mee:

Risicospreiding

Met een holdingstructuur spreidt u de risico’s over meerdere besloten vennootschappen, waardoor bij bijvoorbeeld faillissement slechts één activiteit binnen de besloten vennootschap failliet kan worden verklaard. De rest van de activiteiten en de andere besloten vennootschappen blijven dan bestaan.

Deelnemingsvrijstelling

In vergelijking met een besloten vennootschap biedt een holding BV grote fiscale flexibiliteit bij eventuele verkoop. Bij minimaal 5% van de aandelen in een andere BV kan de deelnemingsvrijstelling toegepast worden. Over de verkoop van de aandelen in de andere BV is dan geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

Bij minimaal 95% van aandelen in een andere BV als werkmaatschappij kan voor een fiscale eenheid gekozen worden. U kunt op deze manier de kosten tussen beide besloten vennootschappen verrekenen op zo’n manier dat u groot voordeel kunt behalen bij de belastingaangifte.

Winstspreiding van lager tarief in de vennootschapsbelasting

In 2021 zijn winsten tot € 245.000 (vanaf 2022 tot € 395.000) belast tegen 15% vennootschapsbelasting. Als de winst hoger is, is het meerdere belast met 25%. Via een holding BV kunt u de winst meer spreiden en zo optimaal gebruikmaken van de laagste schijven in de vennootschapsbelasting.

Deelname

Ondernemers nemen deel in meerdere dochterondernemingen en willen de geldstromen en verloningen van de directeur centreren. Door met een holdingstructuur te werken, is het gemakkelijker om per onderneming eventuele samenwerkingen met derden aan te gaan, werknemers te laten toetreden en onderdelen te verkopen.

Holdingstructuur opheffen

Een holding kan ook weer worden opgeheven. Deze keuze wordt vaak pas gemaakt als er geen sprake meer is van een echt actieve onderneming en de holding daarom geen doel meer heeft. Hoewel het opheffen van een holding niet ingewikkeld is, moet u rekening houden met de mogelijke (fiscale) consequenties.

Vrijblijvend fiscaal advies holding oprichten

Vraag gratis fiscaal advies aan via onderstaande button. Samen met onze fiscalisten onderzoekt u of een besloten vennootschap met een holdingstructuur bij uw onderneming past.

Advies aanvragen

Neem contact op met onze specialisten

U kunt onze fiscalisten telefonisch bereiken via 085 303 1187 wanneer u graag meer informatie wilt ontvangen over de holdingstructuur of over holding oprichten.

Bel 085 303 1187

Uw maatschap omzetten naar een BV?

Ja graag!