T. (Tjalling) Fleer MSc RB

Bij al genoten opbrengst kan een BV interessant zijn

Een journalist is actief als zelfstandig ondernemer in de vorm van een eenmanszaak. In april 2007 ontvangt hij een eenmalige bate van $ 1.000.000. Op 18 september 2007 stelt de journalist een intentieverklaring tot het oprichten van een BV op, waarmee per 1 januari 2007 de eenmanszaak wordt ingebracht. Op 26 maart 2008 wordt de BV vervolgens daadwerkelijk bij de notaris opgericht.

De Belastingdienst gaat niet akkoord met de geruisloze inbreng van de eenmanszaak in de BV per 1 januari 2007. De inspecteur meent dat met de terugwerkende kracht namelijk incidenteel fiscaal voordeel wordt behaald. Dit vanwege het lagere belastingtarief in de BV. In de BV gold in dit geval een tarief van 25,5%, terwijl er als eenmanszaak een tarief van maximaal 52% inkomstenbelasting gold.

De Hoge Raad oordeelt dat dit tariefsvoordeel geen incidenteel maar een permanent voordeel is. Dat in 2008 de eenmalige bate nu in de BV valt, waardoor er een groot tariefvoordeel is, geeft nog geen incidenteel fiscaal voordeel. De Hoge Raad beslist dat inspecteur een nieuwe beslissing op het verzoek van de journalist moet nemen.

Betekenis voor de praktijk

Door deze uitspraak van de Hoge Raad is het dus mogelijk om de progressieve heffing van inkomstenbelasting over een (misschien al wel genoten) opbrengst te vermijden door vóór 1 oktober dat jaar een intentieverklaring op te stellen en te laten registreren bij de Belastingdienst. In dat geval kan de BV met terugwerkende kracht naar 1 januari dat jaar fiscaal opgericht worden, waardoor de bate onder de heffing van de vennootschapsbelasting valt.

Tariefvoordelen kunnen een reden zijn om voor een BV te kiezen. Er zijn echter veel meer redenen waarom een BV geschikt of juist ongeschikt kan zijn voor uw situatie. Per keer is het goed om het omslagpunt te (laten) bereken of bijvoorbeeld een eenmanszaak of BV interessant is. Wij willen u daar graag in helpen.

Goed geïnformeerd een BV oprichten?

Ja, graag!