Persoonlijk contact

 Pro actief

 Kritisch

 Flexibel

Voordelen en nadelen BV

Vanaf welke winst is de flex BV fiscaal voordeliger dan een VOF of eenmanszaak? Is het verstandig om juist in een BV samen te werken in plaats van een VOF? En als er veel risico gelopen wordt, is een BV dan een betere keuze? Bent u nieuwsgierig naar de juiste rechtsvorm, download dan onze checklist en kijk welke keuze voor u verstandig is. Is een BV dan wel de juiste keuze? Hier de voordelen en nadelen van een BV.

Bel 085 303 1187 Advies aanvragen

video
play-sharp-fill

De voor- en nadelen

Het oprichten van een BV heef zo zijn voordelen en nadelen. Het kiezen van een nieuwe bedrijfsstructuur is daarom een weloverwogen beslissing. Is er binnen het bedrijf niet de kennis en is hulp gewenst, dan kunnen wij hierbij helpen.

Hieronder hebben wij een kort overzicht geplaatst van de belangrijkste voordelen en nadelen van een BV.

Advies aanvragen

Voordelen

  • Te behalen fiscaal voordeel
  • Beperking aansprakelijkheid
  • Deelnemingsvrijstelling
  • Toetreding in de BV

Nadelen

  • Publicatieplicht
  • DGA salaris
  • Minder fiscale aftrekposten
  • Hogere kosten administratie & notaris
  • Complexere bedrijfsstructuur

De voordelen van een BV

De belangrijkste voordelen van een BV op een rijtje.

Fiscaal voordeel BV

Een BV valt met de winst onder de heffing van de vennootschapsbelasting. Tot een winst van € 245.000 is het tarief 15% en daarboven 25% voor het jaar 2021. In 2022 schuift de eerste schijf op naar € 395.000.

De winst die in de BV achterblijft is in principe beschikbaar voor dividend (winstuitkering). Wanneer deze winst wordt uitgekeerd moet alsnog een heffing van 26,9% inkomstenbelasting (AB-heffing) betaald worden. Het uitkeren van dividend is niet verplicht en kan in principe zo lang als wenselijk is, uitgesteld worden. Dit is een voordeel ten opzichte van de eenmanszaak omdat het een liquiditeitsvoordeel geeft. Het geld blijft in de BV beschikbaar voor investeringen.

Beperking aansprakelijkheid

De BV is een rechtspersoon en aansprakelijk met alleen zijn eigen vermogen. De uiteindelijk aandeelhouder is in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van de BV, behalve wanneer er sprake is verwijtbaar handelen en/of onbehoorlijk bestuur.

Om de aansprakelijkheid te verminderen en het privévermogen te beschermen is de BV in de praktijk een veel gekozen structuur. Vooral bij groei, de daarmee samengaande verplichtingen als huur en het aantal personeelsleden, geeft een BV-structuur een betere bescherming tegen mogelijke aansprakelijkheden.

Deelnemingsvrijstelling

Een ander voordeel van de BV-structuur is de deelnemingsvrijstelling wanneer er met een holding en een werk BV gewerkt wordt. Door de deelnemingsvrijstelling zijn de winsten die de werk BV uitkeert naar boven vrijgesteld. Ook de winsten op de verkoop van de aandelen in de werk BV zijn vrijgesteld. De winst is pas belast wanneer deze uitgekeerd gaat worden door de holding naar de aandeelhouder.

Toetreden in de BV

Een ander voordeel van een BV is dat in de toekomst werknemers of anderen eenvoudig kunnen toetreden. Toetreding is dan ook mogelijk door de uitgifte van winstbeperkte of stemrechtloze aandelen.

De nadelen van een BV

De belangrijkste nadelen van een BV op een rijtje.

Publicatieplicht

De jaarrekeningen van alle BV’s moeten gepubliceerd worden in het openbare handelsregister. Derden (klanten en leveranciers) kunnen deze jaarrekeningen opvragen. Ook zijn de statuten van de BV openbaar en op te vragen door derden.

Directeur-grootaandeelhouder (DGA) salaris

Een DGA heeft minder mogelijkheden om geld uit de zaak te halen. Naast aandeelhouder is hij of zij ook werknemer geworden. Het is dan verplicht om een salaris uit te betalen aan de DGA. Over dit salaris moet de BV, net als bij andere personeelsleden, loonbelasting betalen.

Een DGA moet minimaal een salaris van € 47.000 euro ontvangen (2021), echter moet het salaris ook marktconform zijn. Voor sommige beroepen betekent dit een hoger salaris. In het algemeen geldt: hoe hoger het salaris, des te kleiner het voordeel van de BV.

Naast salaris kan er geld onttrokken worden door dividenduitkeringen. Hierover moet wel belasting betaald worden. Aan een dividenduitkering zitten voorwaarden, zo moet er telkens getoetst worden of de BV voldoende eigen vermogen heeft. Een andere optie is om te lenen van de BV via een zogenaamde rekening-courant verhouding, dit kan echter niet onbeperkt.

Geen zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB winstvrijstelling

Een DGA heeft geen recht op de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Pas bij hogere winsten wordt een BV daardoor interessant.

Hogere kosten administratie

Een BV structuur brengt wel meerkosten met zich mee. Deze meerkosten bestaan uit de eenmalige kosten van oprichting en de jaarlijkse extra administratiekosten.

Complexere bedrijfsstructuur

In plaats van bijvoorbeeld één eenmanszaak waar alle werkzaamheden in plaatsvinden, zijn er in de praktijk vaak ten minste twee BV’s waar de activiteiten in plaatsvinden. Dat bekent ook meer administratie. Ook zal bij het omzetten er veel veranderd moet worden op het gebied van tenaamstellingen, briefpapier, voorwaarden, verzekeringen, contracten enz.

Goed geïnformeerd een BV oprichten?

Ja graag!