T. (Tjalling) Fleer MSc RB

Vennoot in zeeschip zonder heffing de BV in

Een vennoot (ook wel participant) neemt deel in een fonds waarin een zeeschip geëxploiteerd gaat worden. Na de oplevering van het zeeschip brengt de belastingplichtige zijn participatie een BV in. De Belastingdienst wijst het verzoek om een geruisloze inbreng (heffingloze omzetting) in de BV af. De inspecteur is van mening dat de participant niet aangemerkt kan worden als ondernemer. Om van de geruisloze inbreng gebruik te kunnen maken, moet er sprake zijn van ondernemerschap.

Het Gerechtshof bevestigt de uitspraak van de Rechtbank dat hier wel sprake is van een onderneming, omdat de verschillende participanten rechtstreeks worden verbonden voor de verplichtingen die het scheepvaartfonds is aangegaan. Nu de belastingplichtige aangemerkt kan worden als een ondernemer, kan hij ook gebruik maken van de faciliteit om een bestaande onderneming geruisloos een BV in te brengen.

Betekenis voor de praktijk

Een bestaande onderneming onderbrengen in een BV wordt fiscaal gezien als een staking, namelijk een verkoop aan een derde. Door de werking van de geruisloze inbreng kunnen bestaande ondernemingen geruisloos de BV ingebracht worden, zonder dat er belasting geheven wordt over de stakingswinst.

Goed geïnformeerd een BV oprichten?

Ja, graag!