Is dit fiscaal advies kosteloos?

Ja, dit eerste advies is echt gratis. Hiermee proberen wij u als enthousiaste ondernemer te bereiken, zodat u vervolgens ervoor kiest om met ons verder in zee te gaan in het creëren van de ideale fiscale structuur.

Wat doet IndeBV wel en niet?

Wat doen wij wel:

 • Het geven van fiscaal advies
 • Begeleiden van fiscale bezwaar- en beroepsprocedures
 • Intensief samenwerken met advocaten ondernemingsrecht
 • Goed werk leveren

Wat doen wij niet:

 • Administratieve en boekhoudwerkzaamheden
 • Accountantsdiensten, zoals opstellen van jaarrekeningen
 • Belastingaangiften
 • Advies op douanezaken
 • Notariële diensten

Waarom IndeBV?

 1. Wij helpen u bij de beslissing om wel of geen BV op te richten;
 2. Wij geven u concreet en duidelijk advies naast alle informatie die er op het internet te vinden is;
 3. Wij geloven dat kennis gedeeld moet worden;
 4. Wij komen graag in contact met enthousiaste ondernemers zoals u.

Met wie heb ik nu te maken: IndeBV of Bastide Fiscalisten?

IndeBV is een initiatief van Bastide Fiscalisten in Groningen. Het is geen apart bedrijf, maar een manier om u als ondernemer te bereiken. Als u een advies ontvangt, dan ontvangt u deze van één van de fiscalisten van Bastide Fiscalisten in Groningen.

Is er een notaris nodig?

Ja, er is een notaris nodig voor het oprichten van een BV. IndeBV verricht geen notariële werkzaamheden, maar werkt wel samen met notariskantoren uit het hele land. U bent vrij om zelf een notaris te kiezen of u laat zich doorverwijzen door ons.

Wat is een holdingstructuur?

Een holdingstructuur is een structuur met diverse BV’s. De meest voorkomende structuur is een persoonlijke holding met daaronder een werk-BV (ook wel dochter-BV genoemd) waarin het eigenlijke bedrijf is ondergebracht. In de werk-BV zit de actieve onderneming en wordt ook het ondernemingsrisico genopen. In de persoonlijke holding blijven vaak de waardevolle zaken achter, zoals het bedrijfspand en intellectueel eigendom. Met deze holdingstructuur wordt het risico gespreid en bent u ook klaar voor toekomstige bedrijfsoverdracht. U kunt dan eenvoudig de aandelen in de werk-BV verkopen zonder dat u op dat moment belasting verschuldigd bent (deelnemersvrijstelling).

Heeft een BV belastingvoordelen?

Ja en nee.

Als eenmanszaak moet u jaarlijks belasting betalen over de winst die u gerealiseerd heeft. De belastingdruk kan oplopen tot 44,72% (52% inkomstenbelasting minus 14% MKB winstvrijstelling). In de BV betaalt u 20 tot 25% belasting over de winst. De overwinst blijft in de BV totdat u dat uitkeert. Keert u deze winst uit dan betaalt u 25% inkomstenbelasting (aanmerkelijk belang heffing). U kunt er ook voor kiezen om de winst in de BV te laten zitten en te gebruiken voor investeringen of financieringen. Het gaat hier om een liquiditeitsvoordeel.

Het belastingvoordeel is dus afhankelijk van uw situatie en of u de overwinst direct laat uitkeren naar privé.

Oprichten van een BV: wat houdt dat in?

Voor het oprichten van een BV zijn er gegevens van het bedrijf en de aandeelhouders nodig. Daarnaast moet er een beslissing genomen worden hoeveel aandelen er uitgegeven moeten worden en de waarde daarvan. De notaris maakt vervolgens een akte met daarin allerlei bepalingen (ook wel statuten) omtrent het wel en wee van de BV. Als er een bedrijf wordt ingebracht in de BV, is er nog een inbrengakte en -beschrijving nodig. De inbrengakte regelt de overdracht (verkoop) van het bedrijf aan de BV en in de inbrengbeschrijving staat genoemd wat ingebracht wordt en of dit voldoende waarde heeft.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van een BV?

Onderneemt u bijvoorbeeld via een eenmanszaak of VOF dan bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. De BV is een eigen rechtspersoon die dus ook zelf aansprakelijk is voor haar eigen schulden. Bij bedrijfsactiviteiten met risico kan een BV daarom een betere keuze zijn. Bij een mogelijk faillissement gaat de BV failliet, maar uzelf in privé niet. Wel bestaat er kans op bestuurdersaansprakelijkheid in het geval van onbehoorlijk bestuur.

Bekijk ook andere voor- en nadelen van een BV

Hoe zit het met mijn gegevens en privacy?

Op het moment dat wij het eerste, kosteloze advies hebben uitgebracht, worden uw gegevens nog maximaal 1 jaar bewaard. Besluit u binnen die periode geen gebruik te maken van onze diensten, dan worden uw gegevens verwijderd. Het gegeven advies bewaren wij wel, behalve wanneer u daar bezwaar tegen heeft. Uw gegevens zullen nooit worden gebruikt voor reclame- of marketingdoeleinden of worden verstrekt aan derden. Op uw verzoek zullen wij te allen tijde uw gegevens wissen. Ook vallen wij onder geheimhoudingsplicht. U kunt hiervoor kijken op de website van onze beroepsorganisatie Register Belastingadviseurs.