Gebruikelijk loon bij startups

Bij de overweging om in een BV te gaan ondernemen is het verstandig om goed rekening te houden met de verplichting om uzelf een salaris toe te kennen waar loonbelasting over betaald moet worden. Dit wordt in de praktijk het gebruikelijk loon of het DGA salaris genoemd.

De wetgever heeft geregeld dat wanneer u werkzaamheden verricht voor een BV waarin u of uw partner meer dan 5% van de aandelen houdt, u een verplicht salaris toegekend moet worden van minimaal € 44.000 (cijfers 2016) tenzij u aannemelijk kunt maken dat een lager salaris gebruikelijk is in vergelijking met de meest vergelijkbare dienstbetrekking in de markt. De aanmerkelijk belanghoud die geen werkzaamheden verricht voor zijn BV heeft niet te maken met de gebruikelijkloonregeling.

Met deze regelgeving wordt voorkomen dat er op fiscaal goedkopere wijze vermogen uit de BV wordt gehaald. Denk bijvoorbeeld aan dividenduitkering, hiervoor geldt een tarief van 25% terwijl het salaris tegen maximaal 52% belast zou kunnen worden.

Wanneer een lager loon gebruikelijk is, dan is dit toegestaan mits dit aannemelijk gemaakt kan worden. Een reden is niet dat het tijdelijk wat minder gaat met de BV, pas bij een structureel slecht draaiende BV zou dit een reden kunnen zijn. Wanneer het gebruikelijk is om een lager loon te rekenen van €5.000 dan hoeft er in het geheel geen loon uitbetaald te worden.

Meestal wordt er geredeneerd vanuit de aandeelhouder, maar ook werknemers die gaan toetreden of participeren (bijvoorbeeld om een talent te binden aan een groeiende startup) kunnen tegen de regels van gebruikelijk loon aanlopen.

Wat te doen in situaties dat er van (een hoog) loon geen sprake kan zijn?

Voor starters en startups kan een (hoog) loon voor onwerkbare situaties zorgen omdat daar meestal geen ruimte voor is. Het is daarom ongebruikelijk dat startups aan zichzelf een hoog salaris toekennen. Alle middelen moeten gebruikt worden om de onderneming of het project op te bouwen. Er waren tot dusver twee mogelijkheden:

Zelf een lager loon vaststellen;

De situatie voorleggen aan de inspecteur.

Ad 1.

Indien u zelf het loon vaststelt op een lager bedrag, dan dient u dit goed te kunnen onderbouwen. Ons advies is dan ook om dit met goede onderbouwing vast te leggen in het dossier. Bij een eventuele belastingcontrole heeft u bij juiste vastlegging van het dossier voldaan aan een pleitbaar standpunt en zal er – indien de inspecteur dat nodig acht – alleen een correctie volgen maar geen boete.

Ad 2.

Het voorleggen van het gebruikelijk loon aan de inspecteur kan lang duren, het nodige kosten en een ongewenste uitkomst hebben. Hierop zitten starters vaak niet te wachten.

Meer mogelijkheden voor startups

De wetgever ziet ook in dat het gebruikelijk loon een groot probleem kan vormen voor startups en vernieuwing. In een nieuwsbericht van 24 mei 2016 heeft de kabinet aangegeven maatregelen te nemen waardoor startups sneller en makkelijker kunnen groeien.

Het kabinet heeft toegezegd volgend jaar met een versoepelde gebruikelijkloon regeling te komen voor innovatieve bedrijven. Het is de bedoeling dat DGA’s van startups zichzelf de eerste drie jaar op het minimumloon mogen stellen. Hierdoor blijft er volgens de minister meer vermogen over om te investeren in de startup.

Betekenis voor de praktijk

Wanneer u overweegt om in een BV-structuur te gaan ondernemen, loopt u ook tegen de regels van het gebruikelijk loon aan. Er moet onderzocht worden wat uw wensen en daarbij de mogelijkheden zijn. Neem daarom gerust vrijbijvend contact met ons op of download onze (gratis) checklist. Wilt u graag meer weten over IndeBV? Bekijk ons korte introfilmpje.

Goed geïnformeerd een BV oprichten?

Ja, graag!