Petrus Zijlstra

Eén BV is geen BV?

Is het oprichten van één BV genoeg of mag het een ‘onsje’ meer zijn?

Op het moment dat u overweegt om uw bedrijf om te zetten in een BV, komt ook de vraag om de hoek of u het laat bij het oprichten van één BV of dat u kiest voor meerdere BV’s. Het is bijna een (fiscaal) gezegde geworden: ‘één BV is geen BV!’ De vraag is waarom? In het navolgende noem ik 5 redenen waarom het kiezen voor meer dan één BV een goede keuze kan zijn.

 

Reden 1: Risicospreiding

Het overdragen van uw bedrijf aan een BV maakt dat er een betere scheiding komt tussen privé en zakelijk dan bijvoorbeeld bij een eensmanszaak het geval is. Het risico op claims op uw privévermogen neemt daarmee af. Door te kiezen voor meerdere BV’s, kunt u nog verder gaan met het spreiden van de bedrijfsrisico’s. Zo kunt u kiezen voor een holdingstructuur waarbij het echte bedrijf ondergebracht wordt in een aparte BV (ook wel werkmaatschappij) en waarbij u bijvoorbeeld het bedrijfspand of overtollige beleggingen onderbrengt in een andere BV. Zou het op enig moment niet goed gaan met uw bedrijf, dan zijn uw waardevolle zaken afgescheiden van de bedrijfsactivitieten die doorgaans meer risico’s met zich mee brengen.

 

Reden 2: Verkoop van het bedrijf

Bij verkoop van het bedrijf heeft u de keuze tussen de verkoop van de losse bedrijfsmiddelen of het verkopen van de aandelen in de BV waarin het bedrijf zit. Bij de verkoop van de losse bedrijfsmiddelen moet u meteen vennootschapsbelasting betalen over de meerwaarden. Bij de verkoop van de aandelen van de BV kan er een belastingvrijstelling gelden, de zogenaamde deelnemingsvrijstelling. Deze vrijstelling heeft u als u een holdingstructuur heeft waarbij de holding de aandelen in de BV houdt waarin het bedrijf is ondergebracht. Als de holding de aandelen verkoopt, is de holding geen vennootschapsbelasting verschuldigd over de verkoopwinst.

Reden 3: Fiscale optimalisatie

De vennootschapsbelasting heeft twee tarieven. Over winsten tot € 200.000 betaald u 20% vennootschapsbelasting en voor het meerdere 25%. Door te werken met meerdere BV’s heeft u de mogelijkheid om de winst te spreiden zodat u daarmee (deels) voorkomt dat u vennootschapsbelasting in de hoogste schijf betaald.

 

Reden 4: Toe- en uittreding van aandeelhouders

Door te werken met een holdingstructuur, maakt u het zichzelf makkelijk om aandelen te verkopen of terug te kopen. U wordt dan niet direct geconfronteerd met belastingheffing. Door vanuit de holding te verkopen, hoeft over de verkoopwinst geen directe vennootschapsbelasting te worden betaald. Een belangrijk voordeel waardoor u wellicht eerder tot zaken kunt komen.

Reden 5: Om onderscheid te maken in de diverse activiteiten

Als u meerdere activiteiten ontplooit, kan dat een reden zijn om met meerdere BV’s te werken. U houdt daarmee onderscheid en overzicht, bijvoorbeeld op het gebied van voorraadbeheer en administratie. De activiteiten kunnen soms los van elkaar worden gezien richting banken, investeerders, personeel en andere instanties wat bijvoorbeeld een voordeel kan voor het verkrijgen van financiering.

Ongetwijfeld zijn er meer redenen te bedenken waarom het hebben van meerdere BV’s van belang kunnen zijn. De keuze is echter aan uzelf. Het is belangrijk om een heldere en werkbare bedrijfsstructuur op te zetten. Niet altijd is het hebben van meerdere BV’s een juiste keuze. Laat u dus niet volledig leiden door het gezegde: ‘Eén BV, is geen BV.’

Mocht u geinteresseerd zijn of meer willen weten, neem dan gerust contact met ons op

Goed geïnformeerd een BV oprichten?

Ja, graag!