T. Fleer

Is de Flex-BV flexibel?

Hoe kunt u over het geld van de BV beschikken?

Bij het begeleiden van ondernemers en startups naar een BV-structuur komt vaak de vraag aan de orde wat de praktische verschillen zullen zijn met de huidige eenmanszaak of vennootschap onder firma. De redenen om de BV in te gaan zijn vaak het tariefsvoordeel binnen de BV en het afdekken van aansprakelijkheid om zo privévermogen of partners te beschermen. Echter blijkt ook een belangrijke vraag te zijn: wat verandert er straks in de praktijk? Met name de mogelijkheden om geld uit de BV te halen, bijvoorbeeld in het geval van onvoorziene uitgaven.

Voor ondernemers die overwegen hun bestaande onderneming in de vorm van bijvoorbeeld een eenmanszaak of VOF om te zetten naar een BV is het goed om er rekening mee te houden dat de mogelijkheden om liquide middelen uit het bedrijf te halen dan beperkter zijn. Hieronder treft u een opsomming aan van manieren waarop geld uit de BV gehaald worden:

 

1. Salaris (gebruikelijk loon of DGA-salaris)

Als eenmanszaak of VOF kunt u zelf bepalen hoeveel geld u aan uw onderneming wilt onttrekken voor privé-uitgaven. Als directeurgrootaandeelhouder van de BV moet u in principe zien rond te komen van een vast salaris (eventueel verhoogd met een jaarlijks toe te kennen tantième). Het salaris kunt u niet vrij bepalen. U moet zich houden aan de wetgeving en rechtspraak over de gebruikelijk-loonregeling. Naast aandeelhouder bent u mogelijk ook werknemer geworden waardoor het dan verplicht is om ook een salaris uit te betalen aan de DGA. Over dit salaris moet de BV, net als bij andere personeelsleden, loonbelasting betalen. In hoofdregel houdt dit in dat u zich een salaris moet toekennen van minimaal € 45.000 per jaar (bedrag 2017).

Zie ook een eerder nieuwsbericht over de het gebruikelijk loon en de hoogte daarvan.

 

2. Dividenduitkering

Als de BV winst maakt dan wordt na afloop van het boekjaar dit ondergebracht in een winstreserve. In principe kan deze winstreserve uitgekeerd worden naar privé. Aandachtspunten zijn wel dat er dan belasting betaald moet worden. Er zitten wel voorwaarden en eisen aan een dividenduitkering die goed in de gaten gehouden moeten worden.

Ten eerste moet er een controle gedaan worden (balans- en uitkeringstest) of de BV wel in staat is om dividend uit te keren. Wanneer u dividend uitkeert en vervolgens blijkt dat BV daardoor niet aan zijn verplichtingen voldaan kan worden, dan staan hier sancties op. Daarnaast moet er bij een dividenduitkering een aangifte dividendbelasting gedaan worden. Later moet ook de dividenduitkering opgegeven worden in uw aangifte inkomstenbelasting, in totaal betaald u 25% belasting over het dividend.

 

3. Lenen van de eigen BV

Wanneer u eigenaar van een BV bent, heeft u ook de bevoegdheden om geld te lenen van uw eigen BV. Wanneer u samen met anderen aandeelhouder bent in de BV, dan moet u goed om de juiste besluitvorming denken.

Lenen van uw eigen BV is toegestaan mits dit onder zakelijke voorwaarden wordt gedaan. U kunt als uitgangspunten nemen: wat zou u ten aanzien van de lening afspreken met een willekeurige derde. Houdt u dit aan, dan is er sprake van een zakelijke lening. Dit betekent dat er een rente en een aflossingsschema afgesproken moet worden. Wij raden altijd aan dit goed vast te leggen, zowel in de boekhouding als met een leningsovereenkomst. In de praktijk wordt er vaak een rekeningcourantovereenkomst opgesteld waarin de leenverhouding tussen u en uw BV wordt vastgesteld tot een maximaal bedrag.

Ook privé rekeningen en/of uitgaven via de BV betalen kan een vorm van lenen zijn. Ook dit moet zakelijk verwerkt worden. Wanneer zakelijkheid ontbreekt bij het lenen van uw BV, dan kan de inspecteur van mening zijn dat dit gezien moet worden als inkomen. Wanneer er sprake is van lijfrente- of pensioenverplichtingen kan dit verregaande gevolgen hebben.

 

Betekenis voor de praktijk.

Wanneer u overweegt om uw huidige rechtsvorm om te zetten naar een BV, is het goed om te bedenken dat er dan minder vrijheid bestaat om geld uit de zaak te halen. Laat u daarom goed adviseren bij de overgang naar een BV of wanneer u naast u salaris extra vermogen uit de BV wenst te halen.

Neem daarom gerust vrijbijvend contact met ons op of download onze (gratis) checklist. Wilt u graag meer weten over IndeBV? Bekijk ons korte introfilmpje.

Goed geïnformeerd een BV oprichten?

Ja, graag!