P. Zijlstra

Samenwerken met de eigen BV, een goed idee?

Als u al langere tijd in de BV onderneemt, maar de resultaten zij niet wat u ervan verwacht of de resultaten zijn teruggelopen, dan kan u de vraag bekruipen of het ondernemen in de BV nog wel de juiste keuze is. De vraag is dan ook, kan het ook anders waardoor u financieel minder nadeel hebt van de BV. In het navolgende noem ik 5 redenen waarom het samenwerken met de eigen BV een goede keuze kan zijn.

Maar, wat is samenwerken met de BV?

Met samenwerken met de BV, bedoelen wij dat u bijvoorbeeld een vennootschap onder firma (VOF) of maatschap aangaat met uw eigen BV, waarbij u als privépersoon toetreedt tot de VOF en de BV ook toetreedt en daarbij het bedrijf in eigendom inbrengt. Het bedrijf wordt geexploiteerd binnen het samenwerkingsverband. De winst of verlies die behaald wordt, wordt dan tussen u en de BV verdeeld. Bij de winstverdeling speelt mee dat er rekening wordt gehouden met arbeid en de inbreng van kapitaal. De opzet is dusdanig dat de arbeid meestal door uzelf wordt ingebracht en het kapitaal (deels of geheel) door de BV.

Reden 1: Belastingdruk

Als u onderneemt in de BV, zijn op jaarbasis de belastingtarieven lager dan in privé. Het lijkt dan ook of u minder belasting betaald. Maar schijn kan bedriegen. Hoewel het tarief in de BV 20% (tot € 200.00 winst) is, mist u wel de MKB-winstvrijstelling (14% van de winst) en de zelfstandigenaftrek, die u wel als zelfstandig ondernemer zou hebben. Zijn u winsten bescheiden, dan heeft het ondernemen in de BV eerder een financieel nadeel dan een voordeel.

U kunt ervoor kiezen om samen te werken met uw eigen BV. U wordt dan in privé weer zelfstandig ondernemer omdat u als vennoot deelneemt in de VOF. Daarmee mag u weer de MKB-winstvrijstelling toepassen en ook de zelfstandigenaftrek als u aan het urencriterium voldoet. Dit kan al met al tot een forse belastingbesparing leiden.

Reden 2: Niet langer gebruikelijk loon

Als u volledig onderneemt in de BV bent u ook verplicht om een gebruikelijk salaris op te nemen. Een directeur groot aandeelhouder moet minimaal een salaris van € 45.000 euro ontvangen (2017) tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking bij een persoon die geen DGA is, een lager loon gebruikelijk is.

 

Als het resultaat niet hoog is, is hierdoor de belastingdruk hoog. Het voordeel van het lage tarief in de BV wordt in wezen teniet gedaan door een, in verhouding, hoog salaris in privé. In privé hebt u niet de voordelen als zelfstandig ondernemer en zult u in verhouding veel belasting betalen.

Als u een samenwerking aangaat met uw eigen BV en voortaan het werk als vennoot gaat verrichten, is het mogelijk om het gebruikelijk salaris naar beneden bij te stellen. Als dit minder is dan € 5.000 dan is er geen verplichting om dit salaris te verlonen.

Reden 3: Eventuele lijfrentes en pensioenen hoeven niet afgestort te worden

U zou er ook voor kunnen kiezen om de BV op te heffen en volledig in privé te gaan ondernemen. Dit is natuurlijk wel het meest eenvoudige. Maar soms zijn er bij het oprichten van de BV lijfrenten bedongen voor de fiscale oudedagsreserve of voor stakingswinst. Verder is er soms ook pensioen toegekend tijdens het bestaan van de BV.

Als u de BV zou opheffen, moet er iets met de lijfrentes en pensioenen gebeuren. Of u stort ze af bij een verzekeraar, of u laat ze vrijvallen in de winst. Dit laatste kan gepaard gaan met hoge heffingen van soms wel 72%. Reden waarom het opheffen van de BV vaak niet een echt reële optie is.

Door het aangaan van een samenwerkingsverband, heeft u niet direct de noodzaak om lijfrentes en pensioenen af te storten. Dit scheelt in uw liquiditeit.

Reden 4: Fiscale optimalisatie

Het aangaan van een samenwerkingsverband met de eigen BV kan ook komen doordat u nu bijvoorbeeld als eenmanszaak werkzaam bent en goede winsten maakt. UW belastingdruk is behoorlijk, maar onvoldoende om volledig te ondernemen in de BV.

In dat geval is het soms een goede keuze om een BV op te richten en daarmee samen te gaan werken. U blijft zelfstandig ondernemer, maar een deel van het resultaat mag aan de BV worden toegerekend. U topt daarmee de belastingdruk in de top af.

Ongetwijfeld zijn er meer redenen te bedenken waarom het samen werken met een eigen BV voor u interessant kan zijn. De keuze is echter aan uzelf. Het is belangrijk om een heldere en werkbare bedrijfsstructuur op te zetten.

Mocht u geïnteresseerd zijn of meer willen weten, neem dan gerust contact met ons op. Neem verder ook eens kijkje op onze facebook bedrijfspagina.

Goed geïnformeerd een BV oprichten?

Ja, graag!