T. Fleer

Ontwikkeling van een applicatie in privétijd kan belast zijn

Het komt voor, iemand die naast zijn baan in privétijd een nieuw product of applicatie ontwikkeld. Op een gegeven moment besluit diegene om van deze uitvinding zijn onderneming te gaan maken. Een dergelijke beslissing bij een succesvolle ontwikkeling kan ook fiscale gevolgen hebben, zo bleek onlangs uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Situatie

Een systeemprogrammeur ontwikkelt in de jaren negentig in zijn privétijd een applicatie waarmee het mogelijk is aanpassingen en verbeteringen voor mainframeapplicaties te ontwikkelen. Hij is hier in twee jaar tijd enige honderden uren mee bezig geweest.  Na de ontwikkeling stelt hij deze applicatie om niet ter beschikking aan zijn werkgever en toenmalige collegas maar houdt de intellectuele eigendom voor zichzelf. In 1995 schrijft de programmeur een eenmanszaak in het handelregister in, die echter tot 2011 geen activiteiten en omzet heeft.

In het jaar 2011 merkt de programmeur de ontwikkelde applicatie aan als ondernemingsvermogen van zijn eenmanszaak en activeert deze op de balans voor de waarde in economische verkeer van € 250.000. Deze waarde is door hem zelf ingeschat. In 2012 verkoopt hij licentierechten van deze applicatie aan een derde tegen een vergoeding van € 100.000.

De Belastingdienst

De Belastingdienst is het hier niet mee eens en corrigeert het inkomen. Volgens de inspecteur is het inkomen niet juist vastgesteld. Het geschil wordt eerste voorgelegd aan de Rechtbank en daarna aan het Gerechtshof, die de vraag moet beantwoorden tegen welke waarde applicatie geactiveerd moet worden: (1) is de waarde in het economisch verkeer of (2) is dit de historische kostprijs van € 5.000 aan ontwikkelingskosten.

De uitspraak en de gevolgen

Het Gerechtshof stelt dat het erom gaat welke waarde aan de applicatie kan worden toegekend op het moment dat deze ingebracht wordt in de eenmanszaak. De strekking is om te voorkomen dat de waardestijging van de applicatie onbelast blijft, indien deze is aan te merken als nog niet gerealiseerde opbrengst van arbeid. De vraag is dus of de geactiveerde waarde van de applicatie is aan te merken als nog niet gerealiseerde opbrengst van arbeid.

Naar het oordeel van het Gerechtshof is gebleken dat de programmeur de applicatie door zijn arbeid heeft ontwikkeld, dat hij deze in eerste instantie om niet ter beschikking heeft gesteld aan zijn werkgever, maar dat hij de intellectuele eigendomsrechten daarvan heeft voorbehouden. Door de applicatie via zijn eenmanszaak in 2012 voor eigen rekening te exploiteren, realiseert de prgrammeur alsnog de opbrengsten van de door hem in het verleden verrichte arbeid. Dat hij in eerste instantie heeft afgezien van exploitatie voor eigen rekening en dat tussen de initiële ontwikkeling en de uiteindelijke exploitatie een lange periode zit, maakt dit niet anders. Voor de ontwikkeling van de applicatie zijn € 5.000 kosten gemaakt, waardoor de meeropbrengst volledig toegerekend moet worden aan de arbeid van belanghebbende en dus een belaste opbrengst geeft.

Gevolgen voor de praktijk

Een succesvolle ontwikkeling in privétijd kan dus op termijn een belaste winst geven. Het is dus zaak om tijdig voor te sorteren op de fiscale gevolgen indien er signalen zijn dat eigen ontwikkeld idee waarde heeft of omzet gaat genereren. Herkent u zich in deze situatie, neemt u dan gerust contact op om de (on)mogelijkheden te bespreken. Een correctie achteraf van de inspecteur is een onaangename verrassing en kan u beteken dat u belastingrente moet betalen. Wees daarom voorbereid wanneer u denkt dat uw ontwikkelde software of applicatie succesvol gaat zijn.

Goed geïnformeerd een BV oprichten?

Ja, graag!