T. Fleer

Samenwerken of overdracht naar kinderen en de BV

Een vraag die regelmatig voorbij komt is hoe een samenwerking of bedrijfsoverdracht naar kinderen geregeld kan worden, in combinatie met een op te richten BV.

 

Voorwaarden bij toetreden kinderen in VOF (Vennootschap onder firma)

Voorbeeld: vader en moeder oefenen samen een bedrijf uit in de vorm van een VOF (vennootschap onder firma). De kinderen willen wel toetreden tot het bedrijf, maar willen dit graag in een BV gaan doen. Hoe combineer je de toetreding van de kinderen en de omzetting naar een BV?

Een geruisloze omzetting naar een BV (die in de praktijk veel gekozen wordt) kent als voorwaarde dat de aandelen in de BV de komende drie jaar aangehouden moeten worden. Zouden ouders eerst het bedrijf omzetten van een VOF naar een BV, dan kunnen zij de komende drie jaren de aandelen niet overdragen naar de kinderen.

Een tijdige planning kan dit voorkomen. De kinderen zouden bijvoorbeeld eerst kunnen toetreden tot de VOF waarbij ouders met de bedrijfsopvolgingsfaciliteit schenken aan de kinderen. Vervolgens moeten de kinderen ten minste één jaar meedraaien als ondernemer in de VOF waarna de VOF geruisloos omgezet kan worden naar een BV. In deze opzet worden de verschillende faciliteiten optimaal gecombineerd.

 

Toetreden kinderen in eenmanszaak

Wanneer een van de ouders een onderneming uitoefent in de vorm van een eenmanszaak zijn er soortgelijke aandachtspunten. Wanneer eerst ingebracht wordt in een BV, moet er drie jaar gewacht worden voordat aandelen geschonken kunnen worden. Het is daarom vaak interessant om te kijken of de eenmanszaak omgezet kan worden naar VOF of maatschap waarbij kinderen toe gaan treden.

Andere varianten zijn ook mogelijk, maar het is belangrijk om de voorwaarden en termijnen van de verschillende faciliteiten en vrijstellingen goed in de gaten te houden omdat deze elkaar soms bijten.

In bepaalde situaties kan het ook verstandig zijn om kinderen in loondienst te nemen, zodat termijnen van bepaalde fiscale faciliteiten alvast gaan lopen, zoals de geruisloze doorschuiving van artikel 3.63 Wet IB 2001.

Goed geïnformeerd een BV oprichten?

Ja, graag!