T. Fleer

Nieuwe regels bij emigreren van een aanmerkelijk belanghouder

Met ingang van 15 september 2015 moeten aanmerkelijkbelanghouders die emigreren afrekenen over hun belang in een Nederlandse BV. Er is sprake van een aanmerkelijkbelang wanneer een natuurlijk persoon meer dan 5% van de aandelen in een (flex) BV in eigendom heeft.

Bij het emigreren van aanmerkelijkbelanghouder (in de praktijk de DGA) wordt er door de Belastingdienst een zogeheten conserverende aanslag opgelegd over de meerwaarden van de aandelen. Deze aanslag hoeft niet betaald te worden, behalve bij uitkeren van nagenoeg alle (meer dan 90%) winstreserves (dividenduitkering) of het vervreemden van de aandelen.

Voorheen was het zo dat na een periode van 10 jaar er aan de Belastingdienst verzocht kon worden om kwijtschelding van de aanslag. Dat is nu niet meer mogelijk. De conserverende aanslag kent geen termijn van 10 jaar mee maar blijft onbeperkt in stand. Ook is het sinds 15 september 2015 zo dat bij bij een dividenduitkering uit een flex BV er gedeeltelijk (naar rato) afgerekend moet worden. Het uitkeren van 50% van de winstreserves betekent nu dus ook 50% van de conserverende aanslag betalen.

De regeling geldt met ingang van 15 september 2015. Voor aanmerkelijkbelanghouders die eerder zijn geemigreerd blijft de oude regeling van kracht.

Betekenis voor de praktijk

Emigreren na 15 september 2015 is voor een aanmerkelijkbelanghouder minder interessant geworden door de conserversende aanslag in principe altijd blijft bestaan. Een mogelijk alternatief is om de BV voor het moment van emigreren met toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten geruisloos over te dragen naar de volgende generatie. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden

Goed geïnformeerd een BV oprichten?

Ja, graag!