IndeBV.nl

Terugwerkende kracht bij inbreng in BV

Wellicht dat u met de gedachte speelt om uw bedrijf om te zetten naar een BV. Moet u nu al definitef beslissen of mag de beslissing nog even uitgesteld worden? Het is mogelijk om een oprichting van een BV met terugwerkende kracht tot stand te brengen door gebruik te maken van een intentieverklaring of voorovereenkomst voor de oprichting van een BV. Hierdoor heeft u meer tijd om uw definitieve beslissing te nemen. Mocht u nu al geïnteresseerd zijn in een intentieverklaring of voorovereenkomst, neem dan contact met ons op en wij kunnen u dan vrijblijvend een model toesturen.

Wij helpen graag bij het veiligstellen van de terugwerkende kracht

Het is ons doel om ondernemers optimaal te laten benutten van de fiscale mogelijkheden. Om het u makkelijk te maken stellen wij een voorbeeld intentieverklaring en voorovereenkomst voor de oprichting van een BV vrijblijvend ter beschikking. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van deze overeenkomsten? Ook dan zijn wij u graag van dienst. Graag verzorgen wij voor u de juiste overeenkomst en sturen deze aangetekend naar de Belastingdienst. Hiermee stelt u de terugwerkende kracht van de omzetting naar BV veilig en ontstaat er tijd om na te denken of u daadwerkelijk een BV op wilt richten.

Wij helpen u vervolgens graag verder met het nemen van een definitieve beslissing. Wij werken dan op basis van een offerte, zodat u niet onverwacht voor hoge advieskosten komt te staan.

Wat betekent terugwerkende kracht bij de oprichting van een BV?

  • Ruisende inbreng
  • Geruisloze inbreng
  • Vijblijvend?
  • Intentieovereenkomst of voorovereenkomst?

Ruisende inbreng

In het geval van een ruisende inbreng is er een terugwerkende kracht van 3 maanden mogelijk: dus wanneer u voor 1 april 2016 een intentieverklaring opstelt en deze aangetekend naar de Belastingdienst stuurt, dan worden de resultaten vanaf 1 januari 2016 aan de BV toegerekend. Dit kan belasting besparen, maar dit betekent ook dat er over de eerste paar maanden van 2016 niet een afzonderlijke administratie en jaarrekening gevoerd hoeft te worden. Vervolgens heeft u tot 1 oktober 2016 de tijd om de BV daadwerkelijk op te richten en uw bedrijf in te brengen.

Met een ruisende inbreng wordt uw huidige onderneming fiscaal gezien wel gestaakt. Feitelijk verkoopt u uw huidige onderneming aan een derde: in dit geval een nieuw op te richten BV. De ruisende methode is in de praktijk de meest eenvoudige maar betekent wel heffing van inkomstenbelasting over de stakingswinst. De stakingswinst bestaat uit meerwaarden in de bedrijfsmiddelen: ook wel de stille reserves genoemd. Meerwaarde is het verschil tussen de boekwaarde en de werkelijke waarde. Denk hierbij ook aan goodwill, die staat vaak niet in de boekhouding. Om belastingheffing te voorkomen kan vaak een lijfrente bedongen worden bij de eigen BV.

Geruisloze inbreng

Voor een geruisloze inbreng is de terugwerkende kracht maar liefst 9 maanden, dit betekent dat de intentieverklaring voor 1 oktober 2016 opgesteld en ingestuurd moet worden. Vervolgens heeft u tot 1 april 2017 de tijd om de BV daadwerkelijk op te richten en uw bedrijf in te brengen.

Bij een geruisloze inbreng wordt uw huidige onderneming zonder de heffing van inkomstenbelasting omgezet in een BV. Voor een eventuele oudedagsreserve (FOR) kunt u een lijfrente bij de eigen BV bedingen. De BV treedt in plaats van de ondernemer en gaat verder met dezelfde boekwaarden. Aan de geruisloze inbreng zitten diverse voorwaarden verbonden. Zo moet er een verzoek ingediend worden bij de Belastingdienst waarna u een akkoordverklaring moet tekenen voor deze standaardvoorwaarden. Denk hierbij aan een vervreemdingsverbod op de aandelen in de BV voor een periode van 3 jaar. Wanneer er geen stille reserves aanwezig zijn, kan een ruisende inbreng een betere optie zijn.

Vrijblijvend

Het is belangrijk om te bedenken dat het opstellen en insturen van een intentieverklaring of voorovereenkomst geen verplichting is om vervolgens de BV in te gaan. Wanneer u twijfelt, raden wij sowieso aan om een intentieverklaring of voorovereenkomst zo spoedig mogelijk op te stellen en kenbaar te maken bij de Belastingdienst.

Een intentieverklaring of een voorovereenkomst?

Wanneer u onderneemt via een eenmanszaak en u wenst deze om te zetten naar een BV, dan heeft u een intentieverklaring nodig. Hiermee geeft u aan dat u de intentie heeft om uw bedrijf in een BV in te brengen.

Wanneer u onderneemt in een samenwerkingsverband, als bijvoorbeeld een VOF of een maatschap, dan heeft u een voorovereenkomst nodig. In deze overeenkomst spreekt u met uw mede-ondernemers af om de onderneming in te brengen in een BV.

Het insturen van de overeenkomst moet via een speciaal geleideformulier van de Belastingdienst en dient aangetekend te geschieden.

 

IndeBV.nl biedt u vrijblijvend een voorbeeld intentieverklaring en voorovereenkomst aan. In onze voorbeelden worden de mogelijkheden open gehouden om te kiezen voor een ruisende of geruisloze inbreng. Dit is handig wanneer u nog niet weet voor elke methode u moet kiezen. Wij kunnen de overeenkomsten ook voor uw opstellen en laten registreren bij de Belastingdienst.

Hebt u interesse? Bel ons dan 085 – 303 11 87 of stuur uw gegevens aan ons door via ons contactformulier en dan nemen wij contact met u op.

Goed geïnformeerd een BV oprichten?

Ja, graag!