IndeBV.nl

Een BV oprichten, heeft dat voordelen?

Is het oprichten van een BV de juiste (fiscale) keuze?

Vanaf welke winst is de flex BV fiscaal voordeliger dan een VOF of eenmanszaak? Is het verstandig om juist in een BV samen te werken in plaats van een VOF? En als er veel risico gelopen wordt, is een BV dan een betere keuze? Bent u nieuwsgierig naar de juiste rechtsvorm, download dan onze checklist en kijk welke keuze voor u verstandig is.

Wij willen u helpen kiezen.

Ons doel is u te voorzien van een degelijk fiscaal advies waar u ook echt mee verder kunt. Om het u makkelijk te maken, hebben wij een eenvoudige checklist opgesteld. Als u deze hebt doorlopen dan kunt u voor u zelf al bepalen welke keuze bij u past.

Om tot een nadere keuze te komen, willen wij u graag helpen. Daarvoor kunt u via ons stappenplan een vijftal vragen beantwoorden en gecombineerd met uw contactgegevens kunnen wij hiermee u een advies geven dat al meer op maat is. Zo kunnen wij de fiscale voor- en nadelen van een BV berekenen en ook in kaart brengen wat voor u de beste keuze is als het gaat om risicobeperking en samenwerking. Het kan zijn dat het oprichten van een (flex) BV aantrekkelijk is of dat uw huidige rechtsvorm nog prima voldoet, maar nog wat aangepast kan worden.

IndeBV verstrekt dit eerste fiscale advies gratis. Zo kunt u een keuze voor de rechtsvorm van uw huidige bedrijf maken. Maar ook als u als ondernemer een samenwerking wilt starten, willen wij u graag helpen. Wanneer u dit eerste advies hebt ontvangen en hier enthousiast over bent, helpen wij u vervolgens graag verder met het nemen van concrete stappen. Wij geven u dan vooraf een offerte, zodat u niet onverwacht voor hoge advieskosten komt te staan.

Wat zijn de voordelen van een BV?

  • Te behalen fiscaal voordeel
  • Beperking aansprakelijkheid
  • Eenvoud bij oprichting
  • Voordelen bij samenwerking
  • Toetreding derden

Te behalen fiscaal voordeel

Het omslagpunt bij een BV is als de winst rond de € 100.000 ligt. Is er sprake van een VOF dan dient de winst € 100.000 per vennoot te zijn Als de winst rond de € 100.000 ligt, dan is de jaarlijkse heffing van 20% vennootschapsbelasting lager dan de jaarlijkse heffing van netto 44,72% inkomstenbelasting in privé. Op jaarbasis scheelt dit aanzienlijk in de liquiditeit van het bedrijf.

Wel moet er rekening worden gehouden met de verplichting voor een directeur groot aandeelhouder om een gebruikelijk salaris op te nemen (norm in 2016 is € 44.000). Dit gebruikelijk salaris is niet helemaal in ‘beton gegoten’ in overleg met de inspecteur kan de eerste jaren het salaris lager worden vastgesteld.

Verder mist de BV aantrekkelijke vrijstellingen die er wel zijn voor ondernemers buiten de BV zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Beperking aansprakelijkheid

Het beperken van aansprakelijkheid is een goede reden om juist wel te ondernemen in de BV. De BV is zelfstandig aansprakelijk voor haar eigen schulden. Gaat het fout, dan gaat in eerste instantie de BV failliet en staan de schuldeisers niet meteen aan de ‘keukentafel’. In bepaalde situaties is het wel mogelijk dat de bestuurder aansprakelijk wordt gesteld. Al met al alle reden om een juiste keuze te maken ook als het gaat om de aansprakelijkheid en het maken van onderscheid tussen privé- en ondernemingsvermogen.

Lees alle voor- en nadelen van een BV

Het is dus zaak u goed te laten informeren over de mogelijkheden. Neemt u daarom gerust vrijblijvend contact met ons op (085 – 303 11 87) of download onze checklist of vul ons eenvoudige stappenplan in en ontvang vervolgens een (gratis) fiscaal advies. 

Goed geïnformeerd een BV oprichten?

Ja, graag!